Photos: Frankston 24 Hour Mega Swim

Photo


14 - 15 July 2018


Target / Raised:
$20,000.00 / $17,019.00

Icon See photos

Photo


15 - 16 July 2017


Target / Raised:
$20,000.00 / $22,559.06

Icon See photos

Photo


24 - 25 September 2016


Target / Raised:
$20,000.00 / $26,909.90

Icon See photos

Photo


26 - 27 September 2015


Target / Raised:
$20,000.00 / $45,025.00

Icon See photos