Photos: Monash 24 Hour Mega Swim

Photo


6 - 7 October 2018


Target / Raised:
$25,000.00 / $20,293.55

Icon See photos

Photo


7 - 8 October 2017


Target / Raised:
$25,000.00 / $18,065.80

Icon See photos

Photo


24 - 25 September 2016


Target / Raised:
$20,000.00 / $18,486.95

Icon See photos

Photo


26 - 27 September 2015


Target / Raised:
$20,000.00 / $9,380.00

Icon See photos